Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć początkujący przedsiębiorcy?

02-04-2021

 

Pierwsze kroki w prowadzeniu własnego biznesu nie są łatwe. Na początek pojawia się wizja. Potem potrzeba odwagi, by wdrożyć plan w życie i wytrwałości, by nie poddawać się mimo przeszkód, które na pewno się pojawią. Początkujący przedsiębiorca nie zawsze jest świadomy, na jakie ulgi podatkowe może liczyć, a stanowią one dla niego spore ułatwienie w początkach prowadzenia biznesu i dają większe poczucie bezpieczeństwa.

 

Ulga na start

Prawo Przedsiębiorców zawarte w Dzienniku Ustaw w art. 18. określa komu i jakie ulgi przysługują:

1.  Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy, lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Tak więc początkujący przedsiębiorca spełniający wyżej wspomniane kryteria może być czasowo zwolniony z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to bardzo pomocne, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że na początku prowadzenia firmy właściciel ponosi spore koszty związane z jej założeniem i promowaniem, a zazwyczaj nie jest wtedy jeszcze generowany oczekiwany zysk. Potrzeba czasu, by dotrzeć do potencjalnych klientów, znaleźć optymalne sposoby prowadzenia firmy, które pozwalają zmniejszyć koszty do minimum i wypracować zadowalające dochody. Warto wiedzieć, że okres sześciu miesięcy dotyczy pełnych miesięcy kalendarzowych, a więc najkorzystniej dla przedsiębiorcy jest rozpocząć prowadzenie działalności w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca.

Mniejszy ZUS

Trzeba zacząć od tego, że pomoc w postaci mniejszej składki ZUS jest dostępna jedynie dla niewielkich firm, których dochód roczny nie przekracza 120 tysięcy złotych. Nie mogą z niej skorzystać osoby, które korzystają ze zwolnienia VAT-u lub rozliczające się w formie karty podatkowej. Składka ZUS jest wyliczana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy. Kwota składki nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w miesiącu, ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym okresie podatkowym.


Działalność nierejestrowana

To świetna opcja dla osób, które chcą „wypróbować” nowy biznes. Pozwala na to, by sprawdzić, czy na rynku jest popyt na daną usługę, czy towar. Ta ulga polega na tym, że nie trzeba płacić składek ZUS, ani nawet rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne, których przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia oraz nie prowadziły działalności gospodarczej po 30 kwietnia 2017 roku.

Istnieje wiele przepisów, które mają na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności początkującym przedsiębiorcom. Jednak, aby w pełni z nich skorzystać, przede wszystkim trzeba je znać i rozumieć. Warto więc część swoich obowiązków powierzyć profesjonalnej księgowej, a także skorzystać z doradztwa dla firm. To może oszczędzić stresów i niepotrzebnych komplikacji. To najlepsze rozwiązanie, by mieć pewność, że finanse firmy są bezpieczne.