Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

21-12-2020

 

Prowadzenie pełnej księgowości, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych, nie jest obowiązkiem wszystkich przedsiębiorców. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobligowane są jednostki, które m.in. przekroczyły określony próg uzyskanych przychodów. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga ewidencjonowania każdego zdarzenia gospodarczego w celu zyskania przez organy nadzorujące pełnej kontroli nad działalnością firmy. Wyjaśniamy, kiedy trzeba prowadzić pełną księgowość.

Księgowość pełna a księgowość uproszczona - czym się różnią?

Księgowość uproszczoną prowadzi zdecydowana większość osób fizycznych oraz spółek jawnych, cywilnych i partnerskich. Możliwość korzystania z uproszczonej formy księgowości mają także organizacje, partie polityczne, stowarzyszenia i fundacje. Jest to spore udogodnienie nie tylko w przypadku działalności typowo gospodarczej. Aby móc rozliczać się na zasadach uproszczonych, nie można przekroczyć progu przychodów, który ustalony został na poziomie 2 000 000 euro netto w przeliczeniu na złotówki. Kwota ta dotyczy poprzedniego roku obrotowego i odnosi się do przychodów ze sprzedaży, a także wykonywanych operacji finansowych. Przekraczając próg kwoty przychodu netto w 2020 roku, musimy od początku następnego roku podatkowego rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych. Księgowość pełna od księgowości uproszczonej różni się przede wszystkim koniecznością ewidencjonowania każdego zdarzenia gospodarczego. Do jej prowadzenia zobligowane są duże przedsiębiorstwa, które osiągają bardzo wysokie przychody netto.

 

Księgowość pełna w praktyce…

Wiemy już, kiedy trzeba zacząć prowadzić księgi rachunkowe, jednak czemu służy prowadzenie pełnej księgowości? Ewidencjonowanie każdego zdarzenia gospodarczego ma na celu zachowanie transparentności przepływów finansowych oraz ukrócenie nieuczciwych praktyk, które związane są m.in. z przeprowadzaniem niezgodnych z prawem operacji finansowych. Pełną księgowość muszą prowadzić m.in.:

  • przedsiębiorcy, którzy przekroczyli próg przychodów netto w kwocie 2 000 000 euro,
  • jednostki korzystające z subwencji i dotacji,
  • jednostki samorządowe,
  • jednostki działające na zasadach prawa bankowego,
  • domy maklerskie,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • jednostki działające na zasadach przepisów o działalności ubezpieczeniowej,
  • spółki handlowe.

Pełną księgowość można także prowadzić na zasadach dobrowolnych, czyli w przypadku, gdy przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty granicznej 2 000 000 euro. Taką możliwość mają m.in. osoby fizyczne oraz spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych.