Formy opodatkowania dochodów. Dostępne możliwości

18-03-2022

 

Dochód ma do siebie to, że podlega opodatkowaniu. To stała zasada, która właściwie nigdy nie ulega zmianom. Pewien zakres wyboru istnieje natomiast w odniesieniu do tego, jaka jest forma opodatkowania dochodów. Może ona bowiem przybierać różny kształt, co umożliwia dopasowanie stosowanego rozwiązania do konkretnej sytuacji.

Jakie formy opodatkowania dochodów można więc wyróżnić? Jeżeli jest mowa o dochodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, to generalnie rzecz biorąc da się wyróżnić trzy główne formy opodatkowania.

Poszczególne opcje

Jedną z opcji jest rozliczanie się na tak zwanych zasadach ogólnych. W przypadku jej zastosowania dochodzi do obliczania należności według stawki podatkowej, która, w zależności od okoliczności, wynosi 17% lub 32%. Ta druga obowiązuje jednak tylko dochody, które przekraczają określoną wysokość w ciągu roku. Kwotę tę określa się na poziomie 85 528 zł. Do dochodów, które sytuują się poniżej tego progu, stosuje się natomiast stawkę 17%.

Rozliczanie według stawek nie jest jednak jedyną możliwą formą opodatkowania dochodów. Żeby nie głowić się nad tym, do której kwoty trzeba stosować jedną stawę, a do której drugą stawkę, można zdecydować się na rozliczanie według podatku liniowego, który wynosi 19%. Co prawda przy średnich dochodach może ona nie być najlepszym rozwiązaniem, jednak przy wysokich jest już zdecydowanie korzystna. 

Trzecią dostępną formą opodatkowania dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej jest ryczałt ewidencjonowany. W pewnym zakresie różni się on od innych form opodatkowania. Jego wysokość nie jest bowiem uzależniona od wielkości dochodów. Nie jest on określany za pomocą procentów. Zamiast tego stanowi on po prostu stałą opłatę, którą uiszcza się raz na jakiś czas i która nie ulega zmianie.

Która z form opodatkowania dochodów ma szansę okazać się najkorzystniejsza? To już zależy bezpośrednio od konkretnej sytuacji. Raz lepsza będzie stawka, raz podatek liniowy, a raz zaistnieje sposobność skorzystania z ryczałtu.