Czym jest ryczałt ewidencjonowany i kto może z niego korzystać?

01-02-2021

 

Ryczałt ewidencjonowany jest prostą formą opodatkowania działalności gospodarczej. Podstawą opodatkowania jest przychód, jaki firma osiągnęła, bez pomniejszania o koszty. Inaczej ujmując, jest to uproszczona forma opodatkowania uzyskiwanych przychodów na podstawie obowiązującej stawki. Wysokość stawki podatku dochodowego wynosi: 20%, 17%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%. 

Ryczałt ewidencjonowany jest podatkiem od przychodu, nie zaś od dochodu, czyli bez odliczania kosztów uzyskiwania przychodów. Firma odnotowuje każdą sprzedaż, jaka miała miejsce, w ewidencji przychodów, przechowując dowody zakupu towarów. Prowadzi również wykaz środków trwałych i WNiP oraz sporządza spis z natury. Odnośnie podatków i rozliczeń, zawsze warto wybrać się do biura rachunkowego Zysk w Gorzowie Wlkp.

Jak i kiedy należy powiadomić urząd skarbowy?

Chcąc rozliczać się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, przedsiębiorca składa oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, o wyborze tej formy opodatkowania, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Może również wybrać rozliczanie, we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. W kolejnych latach nie musi składać żadnych oświadczeń, o ile nie zmienia zasad opodatkowania. Jeśli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prowadziła książkę przychodów i rozchodów, czyli rozliczała się na zasadach ogólnych, może zmienić formę na ryczałt ewidencjonowany, ale musi złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie do 20 stycznia roku podatkowego. Jednocześnie składa rezygnację z dotychczasowej formy opodatkowania.

 

Kto nie może rozliczać się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego?

Z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą korzystać m.in.: firmy udzielające pożyczek pod zastaw, czyli lombardy; apteki i punkty apteczne; osoby sprzedające części zamienne i akcesoria do pojazdów mechanicznych; osoby, które prowadząc działalność gospodarczą, wykonują pracę dla obecnego lub byłego pracodawcy, czyli taką, jaką dotychczas świadczyły; zajmujące się kupnem i sprzedażą wartości dewizowych; wytwarzają wyroby objęte akcyzą. Z ryczałtu nie mogą korzystać przedsiębiorcy zajmujący się usługami jak np.: reklamowymi, związanymi z produkcją filmów, nagrań wideo, dźwiękowych i muzycznych oraz programów telewizyjnych; zarządzaniem i wynajmem nieruchomości; tłumaczeń pisemnych i ustnych; prawne, detektywistyczne i ochroniarskie; księgowe i doradztwa podatkowego; sportowe, rozrywkowe i rekreacyjne; pomocy społecznej, badania rynku i opinii publicznej; specjalistycznego projektowania, fotograficzne specjalistyczne.

 

Kiedy ryczałt się nie opłaca?

Ryczałt ewidencjonowany jest opłacalny dla firm, które nie generują kosztów, lub mają bardzo niskie. Jedynym odliczeniem są składki ZUS. Przedsiębiorcy w zeznaniu rocznym mogą odliczyć ulgę: rehabilitacyjną, z tytułu darowizny i krwiodawstwa; abolicyjną. Podatnicy nie skorzystają z ulgi prorodzinnej. Chociaż opodatkowanie firmy przy ryczałcie ewidencjonowanym, jest procentowo niższe, niż na zasadach ogólnych, to bywa nieopłacalne. Osoba prowadząca działalność, ponosząc wysokie koszty z tego tytułu, zapłaci wyższy podatek na ryczałcie, pomimo niższych stawek. Ryczałt nie jest wskazany dla firm, zatrudniających pracowników, ponieważ nie odliczy ona wypłacanych wynagrodzeń. Warto przemyśleć i przeliczyć oraz skorzystać z porady księgowej z Biura rachunkowego Zysk, która doradzi formę rozliczeń z urzędem skarbowym, by była najbardziej opłacalna.