Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i kto musi go składać?

22-06-2021

 

Na początku stycznia 2018 roku została wprowadzona zmiana dotycząca przekazywania danych podatkowych przedsiębiorstw. Od tego czasu właściciele firm muszą przekazywać je organom kontroli skarbowej w postaci elektronicznej. Mowa tutaj o JPK, czyli Jednolitym Pliku Kontrolnym. Poniżej omówimy pokrótce, czym jest JPK, jaki był cel wprowadzenia go oraz kto i w jaki sposób musi go składać.

 

W jakim celu powstał i z czego się składa Jednolity Plik Kontrolny? 

Ministerstwo Finansów na początku 2018 roku wprowadziło Jednolity Plik Kontrolny w celu usprawnienia pracy organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Proces przekazywania danych podatkowych ma przebiegać sprawniej dzięki zastosowaniu informatycznego rozwiązania. Plik ma format XML, który pozwala wygodnie przeglądać dane, które są generowane z oprogramowania księgowego firmy. Jest przekazywany bezpośrednio z systemu informatycznego przedsiębiorstwa do Ministra Finansów (skąd trafia do odpowiedniego urzędu skarbowego) i zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany miesiąc.

Jednolity Plik Kontrolny powstał nie tylko w celu usprawnienia kontroli podatkowej, ale również dla bezpieczeństwa. Mowa tutaj o utrudnieniu wyłudzeń podatkowych, ponieważ cały proces można łatwiej kontrolować niż w przypadku tradycyjnych dokumentów. Plik składa się z siedmiu struktur: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynu, ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów.

Kto musi składać Jednolity Plik Kontrolny? 

Obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego spoczywa na wszystkich czynnych podatnikach VAT. System wszedł w życie na początku 2018 roku, jednak już wcześniej obowiązywał w ograniczonym zakresie. Od lipca 2016 roku obowiązek składania JPK miały duże przedsiębiorstwa, natomiast od początku stycznia 2017 roku małe i średnie firmy. Od początku 2018 obowiązek dotyczy też mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą ewidencję VAT.

Kolejną grupą objętą zamianą przekazywania danych podatkowych są podatnicy VAT, którzy składają deklarację VAT-7 oraz deklarację VAT-7K. Ze zmian zostali natomiast zwolnieni przedsiębiorcy świadczący usługi zwolnione z VAT oraz korzystający ze zwolnienia podmiotowego (mają mniejszy obrót niż 200 tysięcy złotych) i organizacje międzynarodowe realizujące zadania publiczne.