Co zaliczamy do firmowych środków trwałych?

Pojęcie środka trwałego jest bardzo ważne dla każdego właściciela przedsiębiorstwa. Co jednak dokładnie ono oznacza?

 

Definicja środków trwałych

Za środki trwałe uznaje się rzeczowe składniki majątku, które mają kilka cech. Przede wszystkim są własnością albo współwłasnością danego przedsiębiorcy. Drugim wyznacznikiem jest wartość, która ma przekraczać 10 tys. zł z zastrzeżeniem, że używa się ich dłużej niż rok. Dodatkowym warunkiem jest kompletność oraz zdatność do użytkowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Konkretne przykłady środków trwałych

Lista jest długa, choć każda klasyfikacja środków trwałych rozpoczyna się od nieruchomości. Są to więc m.in. grunty, budynki, a także lokale. Druga grupa to maszyny, urządzenia oraz środki transportu, niezbędne dla wykonywania wielu rodzajów działalności gospodarczej. Co ciekawe, do klasyfikacji tej zalicza się również żywy inwentarz oraz te środki trwałe, które dopiero są w budowie.

 

Środki trwałe w aspekcie ich amortyzacji

Bardzo ważnym pojęciem w zakresie środków trwałych jest ich amortyzacja, polegająca na utracie wartości. Warto przy tym zaznaczyć, że nie wszystkie środki trwałe jej podlegają, w razie jakichkolwiek wątpliwości warto jednak omówić to ze specjalistami i skorzystać z takich usług jak doradztwo księgowe. Wszystko po to, ab w sposób prawidłowy dokonywać amortyzacji oraz zgodnie z przepisami je ewidencjonować. Wymaga to nieco wiedzy, praktyki i doświadczenia, dlatego w tym zakresie warto skorzystać z pomocy biura księgowego. Jak widać, środki trwałe to dość szeroka grupa, o której powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca. Pobieżna wiedza jednak wystarczy, o resztę powinni bowiem zadbać doświadczeni księgowi zajmujący się sprawami rachunkowymi danego podmiotu gospodarczego.